header foto
AMHC Amersfoort

ALV

woensdag 17 november 2021   |   20:00 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd
Online bijeenkomst

Agenda
1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV d.d. 26 mei 2021
    (Te vinden op het ledendeel van de website bij club/documenten/alv)
4. Erkenning voor betrokken vrijwilligers:
    Uitreiking Mommabeker, Gastbeker en Egginkbeker
5. Jaarverslag 2020-2021
6. Jaarrekening 2020-2021 en verslag Kascommissie
7. Decharge penningmeester en bestuur
8. Invulling vrijwilligerstaken: knelpunten en de rol die teams kunnen vervullen
9. Samenstelling bestuur: Marten Jan Scheffers treedt terug - vacature
10. Prioriteiten seizoen 2021-2022
11. Beleidsplan 2022 en verder
12. W.v.t.k.k. en rondvraag
13. Afsluiting

Aanmelden kan tot en met dinsdag 16 november door middel van een mailtje te sturen naar [email protected]