header foto
AMHC Amersfoort

ALV

dinsdag 17 mei 2022   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis AMHC
Aanvang 20.00 u in het clubhuis. 

Agenda
1.  Opening
2.  Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3.  Notulen van de ALV d.d. 17 november 2021
     Te vinden op het ledendeel van de website bij club/documenten/alv
4.  Samenstelling bestuur 
     Benoeming Tjaard Burger bestuurslid accommodatie
5.  AMHC op weg naar een rookvrije generatie
6.  Prognose seizoen 2021-2022 en de corona impact
7.  Terugblik eerste zaalhockeyseizoen met blaashal
8.  Update inventarisatie vrijwilligers: team- en clubfuncties
9.  Prioriteiten seizoen 2022-2023
     Speciale aandacht voor ledenwerving en -behoud
10. Begroting 2022-2023 en aanpassing contributie
11. Update AMHC-beleidsplan
12. W.v.t.k.k. en rondvraag
13. Afsluiting

Aanmelden kan tot en met maandag 16 mei door een mail te sturen naar [email protected].