header foto

Bar


AMHC heeft een mooi clubhuis met een gezellige bar en een goede keuken. Daarmee kunnen we grote en kleine groepen van hun natje en droogje voorzien. De barcommissie zorgt met hulp van vrijwilligers dat we zoveel mogelijk aan alle wensen kunnen voldoen.

Tijdens de competitie is de bar op zaterdag en zondag open tijdens de wedstrijden. Op trainingsavonden is de bar over het algemeen beschikbaar, waarbij een van de leden de verantwoordelijkheid neemt voor de bar.

Buiten de competitie is de bar niet altijd open. Organiseert u zelf b.v. een oefenwedstrijd of een toernooi, neem dan tijdig contact met de bar op, zodat er eventueel barbezetting geregeld kan worden.

Wil je een aanvraag doen van b.v. één van de arrangementen, vul dan tijdig (minimaal één week van te voren) het formulier onder aan deze pagina in.

Mail bij vragen met de bar, dan overleggen we even over de mogelijkheden.

Meer informatie over onze arrangementen.

Aanvraagformulier