header foto
AMHC Amersfoort

Vacatures

Wil je onze vereniging versterken èn ben je op zoek naar een passende uitdaging?
Bekijk onze vacatures hier.

We hebben altijd plek voor mensen die met plezier een steentje willen bijdragen!
Met actieve vrijwilligers kunnen wij een gezellige en bruisende vereniging blijven.
Er zijn diverse mogelijkheden om onze club te versterken, o.a. in de onderstaande functies. 
Laat de vrijwilligerscoördinator per mail weten hoe jij komt helpen.


BAR

Voorzitter barcommissie:
Als voorzitter van de barcommissie ben je verantwoordelijk voor het beleid van de bar (in- en verkoop, aankleding, concept). Samen met de barplanner en barcoördinatoren ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de bar en zorg je ervoor dat onze leden en gasten zich welkom voelen in het clubhuis. Ca 4 uur per week.

Barcoördinatoren:
Als barcoördinator draai je ochtend- of middagdiensten (ca 5 uur) op zaterdag of zondag, waarbij je ouders achter de bar wegwijs maakt en ondersteunt. Je houdt wel van een beetje drukte en zorgt voor een gastvrije uitstraling van de bar. Ca 10 diensten per jaar.
 
Barcommissie lid:
Als barcommissielid denk je samen met de barcommissie mee over alles wat met de bar te maken heeft. Je bent ook inzetbaar om af en toe te koken voor een team of te ondersteunen bij evenementen. Een enthousiaste barcommissie kan zoveel sfeer toevoegen aan de club! Ca. 2 uur per week.

 

VERENIGING

Personeelsadministratie: AMHC is werkgever van zo’n twintig trainers en daarnaast nog een groep van meer dan twintig jeugdtrainers. Voor de trainers zijn de contracten en de loonadministratie uitbesteed aan Sportkader. Het voorwerk en de nazorg ligt bij de vereniging. De technisch manager, in samenspraak met het bestuurslid hockey-technische zaken, is verantwoordelijk voor de aanstelling en beoordeling van de medewerkers. Je geeft ondersteuning door tijdig acties voor verlenging, besprekingen in gang te zetten. Je draagt zorg voor een goede input aan Sportkader en administreert contracten, VOG’s en trainersdiploma’s. Daarvoor is een jaarcyclus opzet beschikbaar en het Lisasysteem biedt de nodige functionaliteiten. Je bent zorgvuldig en vindt het een uitdaging zaken goed te organiseren en administreren. De tijdbesteding varieert. Piekmomenten in het jaar zijn de maanden april-juni en eind augustus-september.

 

HOCKEY

Planning scheidsrechters zaterdag:
Dat een wedstrijd sportief verloopt willen we allemaal! Hiervoor zijn scheidsrechters onmisbaar. Iedere zaterdag worden jeugdscheidsrechters ingedeeld uit de A en B lijn voor de thuiswedstrijden op de zaterdag. Voor de A lijn worden scheidsrechters uit de pool ingepland. De gegevens en nagekomen wijzigingen worden in Lisa ingevoerd. Als er geen scheidsrechters beschikbaar zijn worden de teammanagers ingelicht en je beantwoord vragen gericht aan de arbitrage junioren. Hieraan ben je ca 1-2 uur per week kwijt gedurende de competitie (24 weekenden).

Leden technische commissie:
De verdere ontwikkeling van het hockeytechnisch hart van AMHC betekent ook een volgende stap in de rol en samenstelling van de technische commissie. We zijn bezig om drie teams te formeren die samen de technische commissie vormen: technische commissie jongste jeugd/D, technische commissie breedtehockey, technische commissie prestatiehockey. Ieder team bestaat uit 3-4 leden. Samen met het bestuurslid hockeytechnische zaken zijn de teams verantwoordelijk voor het ontwikkelen en monitoren van het hockeytechnisch beleid dat een praktische . De uitvoering van het beleid is in handen van de technisch manager en de bloktechnisch coördinatoren. Je bent sparringspartner voor het technisch hart, bekijkt af en toe trainingen en wedstrijden, werkt mee aan het AMHC Handboek Hockey en onderhoudt contact met de lijnhoofden. Ca 4 uur per maand.

Lijnhoofd dames senioren:
Als Lijnhoofd dames senioren ben je aanspreekpunt voor alle hockeyende dames senioren. Samen met het lijnhoofd Meisjes A zorg je voor de juiste communicatie vanuit de jeugd naar de senioren en doorstroming. Ook houd je contact met het lijnhoofd Dames Veteranen, die ook altijd op zoek zijn naar verjonging met 30plussers. Je signaleert problemen en lost deze op samen met andere lijnhoofden en eventueel het bestuurslid senioren. Gemiddeld 2 uur per week.

 
GEZELLIGHEID EN SOCIAAL

Evenementencoördinator:
Amersfoort wil meer verbinding tussen de leden en meer sfeer op de club. Een actief evenementenbeleid is daarbij essentieel. We zijn benieuwd naar jouw ideeën! Er zijn op AMHC 5-10 sowieso jaarlijks terugkerende evenementen. Voor de meeste evenementen is een team (of jaarlijkse winnaar van evenement) verantwoordelijk. Jij zorgt als coördinator dat op tijd gestart wordt met voorbereiding, zorgt voor communicatie via Lisa en beantwoordt vragen. Je hebt het overzicht over de evenementen gedurende het seizoen, signaleert knelpunten en bewaakt de planning. Tevens zet je de evenementen in de agenda. Ca 2 uur per week.
 
Jeugdbestuur:
Ook zin in een leuk feestje? Voor alle jeugd wordt jaarlijks een feest georganiseerd (JJ-feest, CD-feest en AB-feest). Deze feesten moeten georganiseerd worden. Bij voorkeur zoeken we hier een groep jongeren voor die deze feesten willen organiseren. Gemiddeld 4 uur per maand.
 
Organisatie Jongste Jeugd-toernooi en/of CD-toernooi:
Met zo’n mooi complex als AMHC heeft, is het natuurlijk te leuk om een toernooi op eigen velden te organiseren. In het verleden is er diverse keren een toernooi georganiseerd voor de Jongste Jeugd en voor de CD-jeugd. In het verleden waren er commissies van ouders van jeugdleden die dit oppakte en zelf vervanging regelde voor het jaar erop. Helaas is dat voor beide commissies niet gelukt….Geen jeugdtoernooien dus dit jaar. Dus, lijkt het je leuk om samen met ouders of vrienden een toernooi op poten te zetten (draaiboeken zijn aanwezig) en zo’n 200 kinderen per toernooi een geweldige dag te bezorgen, meld je dan aan! Gemiddeld 2 uur per week, toernooi in het voorjaar en/of einde seizoen.

 

COMMUNICATIE

Redactiecommissie:
Communicatie is onmisbaar voor het clubgevoel en om op de hoogte te blijven. AMHC wil dan ook graag wat actiever worden op Social Media en moeten mooie nieuwtjes zoals winst van Heren1 in de Silver Cup op Lisa/de website verschijnt. Hiervoor zoeken we mensen die het leuk vinden om continue relevante en leuke nieuwtjes te verzamelen op en rond AMHC en deze te delen met de leden. Ca. 2 uur per week.

Redacteur AMHC digitale nieuwsbrief:
Naast het ‘snelle’ en actuele nieuws via mail, social media en website start de vereniging met een digitale nieuwsbrief. Een platform om leden uitgebreider te informeren over wat er speelt op de vereniging maar ook om teams, coaches, trainers en vrijwilligers zichtbaarder te maken binnen de vereniging. Als redacteur verzamel je ideeën voor artikelen en rubrieken, je coördineert het schrijfwerk, verzamelt beeldmateriaal, verzorgt de eindredactie en zet de nieuwsbrief online. Je onderhoudt nauw contact met de redactiecommissie en secretaris. Je verzamelt je eigen team om je heen om de werklast te verdelen. De nieuwsbrief verschijnt 1x per maand gedurende het seizoen. Ca 6-8 per maand gedurende het seizoen.

 

WERVING

Voorzitter sponsorcommissie:
Voor een financieel gezonde club is het van groot belang om gesteund te worden door sponsoren. Ben je een netwerker, heb je hart voor AMHC en zie je altijd kansen? Samen met de sponsorcommissie draag je zorg voor het binnenhalen van nieuwe sponsoren en binnenhouden van huidige sponsoren. Ca 2 uur per week.
 
Penningmeester sponsorcommissie:
Voor een financieel gezonde club is het van groot belang om gesteund te worden door sponsoren. Ben je een netwerker, heb je hart voor AMHC en zie je altijd kansen? Samen met de sponsorcommissie zorg je voor de financiële afwikkeling van alles wat zich binnen de sponsorcommissie afspeelt. Ca 2 uur per week.
 
Commissie Grote Clubactie:
Ga jij met nog twee kanjers de Grote Clubactie opzetten voor AMHC en daarmee een substantieel bedrag ophalen? In overleg met het bestuur wordt vooraf een doel gekozen binnen de club waarvoor door de jeugdteams wordt geworven. De actie start in september en duurt (inclusief de afhandeling) tot en met februari. Rond september en oktober hebben jullie het even erg druk ivm communicatie en uitgifte. Ca 4 uur per week, bij voorkeur 3 commissieleden. Meer info: https://interesse.clubactie.nl/

AMHC
Planning zaterdag Arbitrage 0
Lid Barcommissie organisatie, evenementen, assortiment etc. 0
Veteranen Dames Lijnhoofden 0
Lid Sponsorcommissie 0