header foto
AMHC Amersfoort

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 21 mei 2019   |   20:00 - 23:00   |   Clubhuis AMHC
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de ALV op dinsdag 21 mei om 20.00 uur, op AMHC.
Agenda


1. Opening

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken:

- Corine Prins treedt terug als secretaris

3. Verslag van de BLV d.d. 5 maart 2019

4. Prognose seizoen 2018 - 2019

5. Scenario’s en aanbevelingen BLV-werkgroep die is ingesteld door de BLV op 5 maart.

6. Aanpassing AMHC Beleidsplan 2017 – 2022:

- Consequenties en over te nemen aanbevelingen werkgroep

- Aanpassingen beleidsplan

- Te nemen besluiten door ALV

7. Verenigingsplan seizoen 2019 - 2020

8. Begroting 2019 – 2020 en vaststelling contributie

9. Benoeming bestuurslid

- Voordracht Karlijn Verwers als bestuurslid

10. W.v.t.t.k. en rondvraag

11. Afsluiting