header foto
AMHC Amersfoort

Algemene ledenvergadering

dinsdag 22 mei 2018   |   20:30 - 22:30   |   Clubhuis AMHC

De vergadering vindt plaats in het clubhuis en zal starten om 20.30 uur.

Tijdens de ALV presenteren we het nieuwe standaard uittenue van AMHC en de teampakken voor volgend seizoen.
Aan de orde is ook het hockeyhandboek en de hockeyleerlijn en wat dat betekent voor de inrichting van de trainingen en de opbouw van het hockeyseizoen.

Mede op verzoek van de ALV is de afgelopen maanden door een speciale werkgroep gekeken naar de contributiestructuur. De resultaten en het voorstel voor de contributiestructuur 2018-2019 staan op de agenda.
Tenslotte bespreken wij de beleidsprioriteiten voor volgend seizoen alsmede de begroting 2018 - 2019.

De notulen van de laatste ALV staan op de website op het beveiligde gedeelte na de inlog. Mocht u de notulen willen opvragen dan kunt u een mail sturen naar:[email protected]
Heeft u vragen voor het bestuur kunt u deze ook sturen naar bovenvermeld mailadres.

We zien u graag op de 22ste mei.

Het AMHC bestuur