header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Junioren

Aan de ouders van de AB-jeugd ivm AB-feest (6 april)

Nieuws afbeelding 22-3-2019
Beste ouders van de A&B jeugd,

Op zaterdag 6 april zal het AMHC AB-feest plaatsvinden in de Karseboom, in het centrum van Amersfoort (Lavendelstraat 11). De kaartverkoop hiervoor start a.s. maandag. Dit feest is een extern feest, georganiseerd door de AMHC Evenementencommissie samen met de AB jeugd. Er zullen vanuit de hockeyclub drie volwassenen bij het feest aanwezig zijn. Ondanks dat, zal de eindverantwoordelijkheid voor het feest bij de Karseboom liggen.

Van 20.30 tot 21.30 is de inloop van het feest, na 21.30 kan je niet meer binnenkomen.
Bij de entree moet je je ID en je entreekaart (op naam) laten zien. Het feest eindigt om 01.00 uur. Uiteraard is eerder naar huis gaan ook een optie. De ervaring leert dat sommige kinderen in de stad blijven hangen. Wellicht goed hier afspraken over te maken met uw kind. Mocht u uw kind willen komen ophalen, dan moet u hem of haar buiten opwachten.

Op het hockeyfeest zal er alcohol geschonken worden aan de achttienjarigen. Vanaf binnenkomst tot sluiting zal er door de Karseboom géén alcohol geschonken worden aan minderjarigen. AMHC heeft geen invloed op wat er voorafgaand aan het feest gedronken wordt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u als ouders. Een jongere kan wel de entree tot de Karseboom geweigerd worden wanneer er sprake is van overmatig alcoholgebruik. De mensen van de Karseboom dragen hier de verantwoordelijkheid voor.

We hopen dat we u zo voldoende hebben geïnformeerd en we kijken uit naar een spetterend AB feest.

Met vriendelijke groet,

De AMHC Evenementencommissie

Ps: er mag max 1 introduceé per persoon meegenomen worden en ook voor introducées geldt dat ze minimaal de B-leeftijd moeten hebben.