header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

Terugkoppeling inspraakavond 13 mei

Nieuws afbeelding 14-5-2019

Op maandagavond 13 mei heeft de inspraakavond over het beleid van AMHC plaatsgevonden. Zo’n 60 mensen waren aanwezig om naar de adviezen van de werkgroep en de plannen van het bestuur te luisteren. Het doel is om te zorgen dat AMHC een (financieel) gezonde vereniging blijft en dat we de te verwachten tekorten terugdingen. De werkgroep heeft geconstateerd dat AMHC een grote vereniging is met een complexe structuur. Het is een klein bedrijf waarbij slechts aan een beperkt aantal knoppen gedraaid kan worden. De werkgroep heeft naast een aantal algemene adviezen ook 3 financiële scenario’s voorgesteld:

1. Financieel behoudend > over 3 jaar weer financieel gezonde vereniging: 30% bezuinigen en inbreuk op 'het product’ hockey.

2. Hockey-gericht > over 6 jaar financieel gezonde vereniging: 20% bezuinigen en zoveel mogelijk behoud product hockey.

3. Prestatie-gericht > handhaven huidige budgetten voor product hockey (breedte en top): dat betekent 40 euro contributieverhoging.

Vervolgens heeft het bestuur gereageerd. De meeste adviezen van de werkgroep kan het bestuur onderschrijven. Gezien het teruglopend ledenaantal is reorganisatie onvermijdelijk en moeten we een kleinere organisatie realiseren. Het voorstel is om volgend jaar de functie van technisch manager te laten vervallen. Het aantal BTC-ers (Bloktechnisch coördinatoren) gaat terug van 7 naar 3. Bij tophockey worden de faciliteiten versoberd: alleen vervoer wordt gefaciliteerd, overige ondersteuning zoals fysio en looptraining dienen de teams zelf te betalen.

De verschillen tussen de scenario’s van de werkgroep en de keuzes van het bestuur hebben met name te maken met het ledenaantal waarvan wordt uitgegaan (1250 versus 1300) en de mate van behoudendheid ten aanzien van diverse begrotingsposten. Inzichtelijk is ook dat het ledenaantal van groot belang is voor de inkomsten van de club en dat we zo min mogelijk inbreuk willen doen op het product hockey. Contributieverlaging of verhoging wil niemand op dit moment.

Na de pauze zijn de scenario’s verder toegelicht en is over een drietal thema’s gediscussieerd: breedte&tophockey, accommodatie, trainers&trainingen. Er is gesproken over wanneer een vereniging financieel gezond is, en over andere mogelijkheden om kosten te drukken bijvoorbeeld accommodatiekosten. Dat blijkt ingewikkeld. Ook is gesproken over het aantrekkelijk houden van breedte-hockey en de nadruk die zou moeten liggen op de basis van hockey: de Jongste Jeugd.
De presentaties van de werkgroep en het bestuur kun je vinden op het besloten deel van de website onder club/documenten/alv (https://team.lisa-is.nl/Documents)

Het bestuur zal de bevindingen van deze avond meenemen en 21 mei op de ALV komen met het verenigingsplan en de prioriteiten voor volgend seizoen, uiteraard onderbouwd met een passend begrotingsvoorstel. Ook komen de eerste resultaten van de ledenenquête aan bod.
Komt allen!