header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Bestuur

Goedbezochte ALV akkoord met plannen en begroting

Nieuws afbeelding 23-5-2019
Afgelopen dinsdagavond was de, goedbezochte ALV met als belangrijkste agendapunten het beleid en de begroting voor het komend seizoen. Allereerst namen we afscheid van onze secretaris Corine Prins, die na 2,5 jaar haar bestuursfunctie heeft neergelegd, maar gelukkig actief blijft als vrijwilliger binnen AMHC. Karlijn Verwers neemt haar rol als secretaris in het bestuur over. De uitslag van de ledenenquête werd beknopt gepresenteerd. Deze is door ca 630 mensen ingevuld en er is nuttige informatie uitgekomen.
Vervolgens heeft de werkgroep kort haar ideeën toegelicht en twee financiële scenario’s gepresenteerd hoe als vereniging om te gaan met een lager ledenaantal. Het bestuur heeft daarop gereageerd. Vervolgens is het verenigingsplan 2019-2020 toegelicht: welke prioriteiten op te pakken n.a.v. de ledenenquête, de adviezen van de werkgroep en de vele reacties uit de vereniging. Ook heeft zij toegelicht hoe de hockeyorganisatie aan te passen aan een kleiner ledenaantal. Tot slot is dat samengevat in de te nemen maatregelen en de begroting 2019-2020. Ondertussen werd er ook discussie gevoerd over de verhoudingen top-, prestatie- en recreatiehockey. Er is voor gekozen deze discussie komend seizoen inhoudelijk te gaan voeren. Het verenigingsplan 2019-2020 en de begroting zijn met een grote meerderheid aangenomen.