header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

uitkomsten tevredenheidsenquête

Nieuws afbeelding 7-6-2019
Uitkomsten van de AMHC tevredenheidsenquête

De leden van AMHC hebben het naar hun zin bij AMHC, maar er is nog veel te verbeteren. Dat is de belangrijkste uitkomst van de tevredenheidsenquête die de afgelopen weken is gehouden. Belangrijke aandachtspunten zijn de kwaliteit van trainingen en trainers, de balans tussen tophockey en breedtehockey, betrokkenheid, de gezelligheid van het clubhuis en het behouden en werven van leden.

De enquête is ingevuld door ruim 600 leden en ouders van leden. Met een goede mix van jeugd- en seniorenleden, spelers en ouders en recreatie- en prestatiehockeyers. De resultaten zijn ook voor jou beschikbaar! Zie de link onderaan deze mail en in de mail is die is verstuurd naar alle leden vind je alle antwoorden in verschillende spreadsheets.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête en de ALV willen we graag een paar werkgroepen in het leven roepen om wat aandachtspunten op te pakken:
- werkgroep recreatiehockey versus prestatiehockey
- werkgroep betrokkenheid en clubcultuur
- werkgroep ledenbehoud en ledenwerving

Wie oh wie komt ons helpen? Geef je op als je mee wilt denken over 1 van deze onderwerpen bij [email protected] vóór 24 juni.
Op maandagavond 1 juli is er een Kick-off om 20.00 uur in het clubhuis waar de werkgroepen van start kunnen, we kennis kunnen maken en de aandachtsgebieden worden geformuleerd.  
Inmiddels zijn er al twee nieuwe commissies van start gegaan: de commissie 'clubhuis 2.0' en de zaalhockeycommissie. Ook de twee nieuwe vrijwilligerscoördinatoren zijn al druk bezig met de nodige vacatures te vullen.

We hopen op naar aanleiding van al jullie opmerkingen in de enquête ook nu op een hoge respons!

Namens het bestuur van AMHC