header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

'BEDANKT VOOR JULLIE JARENLANGE INZET VOOR AMHC!'

Nieuws afbeelding 21-6-2019 'BEDANKT VOOR JULLIE JARENLANGE INZET VOOR AMHC!'

Onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers, die AMHC draaiende houden. Een aantal vrijwilligers die zich vele jaren voor AMHC heeft ingezet, houdt er na dit seizoen mee op. Deze vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom bedankt het bestuur speciaal:

Michael Tits (lijnhoofd, lid arbitragecommissie)
Robert Jan Frans (lijnhoofd)
Frank van den Berg (voorzitter arbitragecommissie)
David van der Meulen (lid arbitragecommissie)
Adriaan de Vries (lid arbitragecommissie)
Eline van der Veen (penningmeester sponsorcommissie)

Er zijn ook vrijwilligers die van functie wisselen of het na jaren wat rustiger aan gaan doen voor AMHC. Ook voor hen geldt: bedankt voor je inzet de afgelopen periode! Zonder anderen tekort te willen doen, noemen (roemen) wij in het bijzonder Frank Lobeek, die lange tijd op donderdagavond de bar heeft gerund!

Het AMHC bestuur