header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

Update vacatures

Nieuws afbeelding 29-10-2019

 

VERENIGING

Penningmeester
De penningmeester is lid van het bestuur van de vereniging AMHC. Dit bestuur, bestaande uit zeven vrijwilligers, zet de kaders voor het hockeybeleid , coördineert en bewaakt de uitvoering en voortgang van dit beleid. Het bestuur wordt daarbij ondersteund en geadviseerd door diverse commissies. Het bestuur stemt minimaal twee maal per jaar haar beleid af met, en legt verantwoording af aan, de leden middels de algemene ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan binnen de vereniging. Bestuurslid binnen AMHC betekent dat je collegiaal bestuurder bent: primair ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden van je specifieke portefeuille, in dit geval financiën, en secundair om samen met andere bestuursleden op te trekken of te vertegenwoordigen. Je doet het dus samen!
Binnen het bestuur is de penningmeester primair eindverantwoordelijk voor het maken van financieel beleid (begroting) , het uitvoeren en uiteindelijk verantwoorden. Daarnaast bewaakt zij/hij de kaspositie van de vereniging door de inkomsten en uitgaven te beheren. De penningmeester wordt ondersteund door een penningmeester van de sponsorcommissie, penningmeester van de bar/horeca, een contributie administrateur, een financiële administrateur , twee ledenadministrateurs, een werknemersadministrateur en een externe salarisadministrateur.

De ALV benoemt een kascommissie welke bij de opmaak van de jaarrekening de rechtmatigheid van inkomsten en uitgaven controleert en hierover aan de ALV verantwoording aflegt. De penningmeester is samen met de voorzitter bestuur statutair verantwoordelijk.

De penningmeester vereniging is niet verantwoordelijk voor de financiën van het beheer van het hockeycomplex. Het complex (clubhuis en velden) is ondergebracht in de stichting SHA. Deze stichting kent een eigen bestuur en heeft een eigen penningmeester. Regelmatig vindt afstemming plaats tussen de SHA en AMHC. Ook onderhoudt de penningmeester contact met de bank, diverse budgethouders binnen de vereniging, kascontrole commissie en externe salarisadministrateur

De termijn voor een bestuursfunctie is 3 jaar met de optie op verlenging van 1 jaar. De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week en kent rustige periodes en piekmomenten.

AMHC heeft een roerige tijd achter de rug maar is op het ogenblik financieel gezond en qua ondersteuning uitstekend bemand. Het penningmeesterschap is een belangrijke functie binnen de club voor iemand die het leuk vindt te besturen, de financiën te beheren en op deze wijze ook zijn/haar bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de club! Een goede overdracht is gewaarborgd en penningmeester blijft beschikbaar op de achtergrond voor vragen of hulp. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de vrijwilligers coördinatoren of de penningmeester zelf , Thijs van Berckel , bereikbaar op 06-12753454 of [email protected]

BAR

Barcommissie:
De barcommissie denkt en coördineert alles wat met de bar te maken heeft. Een enthousiaste barcommissie kan zoveel sfeer toevoegen aan de club! Samen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de bar en zorg je ervoor dat onze leden en gasten zich welkom voelen in het clubhuis. Er is zoveel werk, dat we altijd een rol hebben die bij je past: voorzitter, coordineren van aanvragen voor arrangementen, begeleider evenementen, coach betaalde krachten, werkinstructies/handboek onderhouden, etc. 
Ca 2-4 uur per week.

Barcoördinatoren:
Als barcoördinator draai je ochtend- of middagdiensten (ca 5 uur) op zaterdag of zondag, waarbij je ouders achter de bar wegwijs maakt en ondersteunt. Je houdt het hoofd koel ook bij wel van een beetje drukte, begeleid de andere vrijwilligers en zorgt voor een gastvrije uitstraling van de bar. Ca 10 diensten per jaar.


COMMUNICATIE

Redacteur AMHC digitale nieuwsbrief:
Naast het ‘snelle’ en actuele nieuws via mail, social media en website start de vereniging met een digitale nieuwsbrief. Een platform om leden uitgebreider te informeren over wat er speelt op de vereniging maar ook om teams, coaches, trainers en vrijwilligers zichtbaarder te maken binnen de vereniging. Als redacteur verzamel je ideeën voor artikelen en rubrieken, je coördineert het schrijfwerk, verzamelt beeldmateriaal, verzorgt de eindredactie en zet de nieuwsbrief online. Je onderhoudt nauw contact met de redactiecommissie en secretaris. Je verzamelt je eigen team om je heen om de werklast te verdelen. De nieuwsbrief verschijnt 1x per maand gedurende het seizoen. Ca 6-8 per maand gedurende het seizoen.

WERVING

Commissie Grote Clubactie:
Ga jij met nog twee kanjers de Grote Clubactie opzetten voor AMHC en daarmee een substantieel bedrag ophalen? In overleg met het bestuur wordt vooraf een doel gekozen binnen de club waarvoor door de jeugdteams wordt geworven.De actie start in september en duurt (inclusief de afhandeling) tot en met februari. Rond september en oktober hebben jullie het even erg druk ivm communicatie en uitgifte. Ca 4 uur per week, bij voorkeur 3 commissieleden. Meer info:https://interesse.clubactie.nl/

GEZELLIGHEID EN SOCIAAL

Voorzitter evenementen commissie:

Amersfoort wil meer verbinding tussen de leden en meer sfeer op de club. Een actief evenementenbeleid is daarbij essentieel. We zijn benieuwd naar jouw ideeën! Er zijn op AMHC 5-10 sowieso jaarlijks terugkerende evenementen. Voor de meeste evenementen is een team (of jaarlijkse winnaar van evenement) verantwoordelijk. Als commissie zorgen jullie dat op tijd gestart wordt met voorbereiding, zorg je voor communicatie via Lisa en beantwoordt vragen. Als voorzitter heb je het overzicht over de evenementen gedurende het seizoen, signaleer je knelpunten en bewaak je de planning. Ook zorg je ervoor dat de evenementen in de clubagenda staan. Ca 2 uur per week.

Organisatie Jongste Jeugd-toernooi en/of CD-toernooi:
Met zo’n mooi complex als AMHC heeft, is het natuurlijk te leuk om een toernooi op eigen velden te organiseren.In het verleden is er diverse keren een toernooi georganiseerd voor de Jongste Jeugd en voor de CD-jeugd. In het verleden waren er commissies van ouders van jeugdleden die dit oppakte en zelf vervanging regelde voor het jaar erop. Helaas is dat voor beide commissies niet gelukt….Geen jeugdtoernooien dus dit jaar. Dus, lijkt het je leuk om samen met ouders of vrienden een toernooi op poten te zetten (draaiboeken zijn aanwezig) en zo’n 200 kinderen per toernooi een geweldige dag te bezorgen, meld je dan aan! Gemiddeld 2 uur per week, toernooi in het voorjaar en/of einde seizoen.

 
HOCKEY

Lijnhoofd dames senioren & veteranen:
Als Lijnhoofd dames senioren & veteranen ben je aanspreekpunt voor alle hockeyende dames senioren. Samen met het lijnhoofd Meisjes A zorg je voor de juiste communicatie vanuit de jeugd naar de senioren bevorder je doorstroming. De dames veteranen zijn altijd op zoek naar verjonging met 30plussers en die heb jij natuurlijk goed in beeld. Je signaleert problemen en lost deze op samen met andere lijnhoofden en eventueel het bestuurslid senioren. Gemiddeld 2 uur per week.

OVERIG

LISA super-user
Ook een hockeyclub kan niet meer zonder ICT. Jij vindt het leuk om alles uit een softwaresysteem te halen, en anderen gebruikers te helpen hun werk makkelijk te maken. We gebruiken het systeem LISA voor de administratie, de wedstrijdplanning, de website en voor leden vooral met de app. Als superuser weet jij de weg in LISA, of vind je die samen met de leverancier: zo help jij alle vrijwilligers van AMHC optimaal gebruik te maken van LISA. Vragen van o.a. leden kun je snel oplossen of naar het juiste loket verwijzen. Ca. 2 uur per week, met pieken naar 4 uur per week.

ICT-coördinator
Waar internet eerst handig was kan de hockeyclub al lang niet meer zonder. Jij hebt het overzicht over de diverse systemen en toepassingen en de ICT-infrastructuur van AMHC. Aan ons netwerk zitten o.a. de PIN-apparaten, een telefoon-oplader, het scorebord-display, een domotica-systeem voor de verwarming, de kassa’s en zo nog wat. Je houdt ons handboek ICT up-to-date en weet wat er moet gebeuren om alles werkend te houden (vaak door de juiste leverancier in te schakelen). Een leuke mix van hands-on en organiseren. Je hoeft geen ICT-expert te zijn, het leuk vinden en gevoel er voor hebben is genoeg. Ca. 2 uur per week.