header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

#goedbezigamhcamersfoort

Nieuws afbeelding 1-11-2019
Beste (familie van) leden van AMHC,

Zoals jullie wellicht weten zijn er na de ALV van mei 3 werkgroepen druk bezig geweest, die hun bevindingen komende ALV zullen presenteren.

Vanuit de werkgroep Cultuur & Betrokkenheid is een voorstel gekomen om een e-mailadres te openen en een hashtag in het leven te roepen, die kunnen helpen om iedereen, die een suggestie, tip, vraag of bezwaar heeft uit te nodigen om dat niet langs de lijn of op het veld te doen, maar om dit te delen met het bestuur. De verwachting is dat deze uitnodiging het signaal afgeeft dat AMHC van iedereen is, dat er geluisterd wordt, dat we het samen doen en dat de input niet tussen veld en clubbestuur blijven hangen. 

Wij hebben dit voorstel overgenomen en het e-mailadres aangemaakt: als je iemand hoort die een tip heeft of een klacht, geef dan het emailadres [email protected] Zo kanaliseren we input, dat helpt AMHC verbeteren. Ter stimulans worden reacties en leuke anekdotes met #goedbezigamhcamersfoort online geplaatst.