header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Junioren

Resultaten enquête AB-jeugd

Nieuws afbeelding 29-3-2020
Tussen 14 en 21 maart jl. hebben de lijnhoofden via de teammanagers of coaches via whatsapp een linkje naar een online enquête rondgestuurd aan de 351 spelers van de AB-jeugd. 

Deze enquête was bedoeld om te polsen of de jeugd tijdens een speeddate met het bestuur mee wilde praten over het jeugdbeleid, om de kritiek die er vanuit de jeugd zou zijn te inventariseren en om een betere inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid teams voor komend seizoen. We hebben 107 reacties ontvangen (30% van de 351), waarvan een aantal formulieren niet compleet is ingevuld. Hoewel wij deze respons niet als representatief zien, nemen wij de opmerkingen mee bij de afwegingen voor het jeugdbeleid en voor andere vormen van inspraak. Omdat we voor het invullen anonimiteit hebben gegarandeerd zullen we de specifieke opmerkingen niet publiceren. 

Samengevat heeft de enquête ons de volgende inzichten gegeven:
  • 30% van de spelers uit de AB-jeugd heeft gereageerd op de enquête.
  • 50% van de respondenten geeft aan nu in de lijn (6 teams) te spelen en de andere 50% in de breedte (19 teams). 
  • 64% van de respondenten geeft aan volgend seizoen weer bij AMHC te hockeyen, 31% zegt nog te twijfelen en 5% heeft een goede reden om volgend seizoen niet meer bij AMHC te hockeyen. Hoewel niet representatief, helpt deze weergave ons in te schatten met hoeveel AB-teams we volgend seizoen rekenen en hoeveel instromers we kunnen toelaten.
  • Op de vraag in welk team ze volgend seizoen wilden spelen gaf 30% (hoofdzakelijk lijnspelers) aan in het 1e lijnteam te willen spelen en maar liefst 48% gaf de voorkeur aan een vriendenteam (lees: een team met vrienden).
  • 95% van de respondenten geeft aan het redelijk tot uitstekend naar de zin te hebben bij AMHC.
  • Op de vraag wat AMHC voor hen nog kan verbeteren is heel gevarieerd gereageerd. Voor enkele gaat het om specifieke verzoeken zoals ‘meer ballen beschikbaar bij trainingen’, ‘kleedruimtes opsplitsen’ of ‘fruit verkoop in de kantine’. Anderen ervaren een verschillende behandeling van teams, te weinig trainers bij de training en vooral over de frequentie, duur en tijden van de trainingen werden opmerkingen gemaakt. Helaas waren deze opmerkingen niet eensluidend en geven ze daardoor weinig houvast.  
  • Ruim 90% van de respondenten is niet enthousiast over een speeddate om met het bestuur mee te praten over het jeugdbeleid. Dit lage animo speelt een belangrijke rol in de afweging of en vooral hoe we de jeugdleden mee laten praten over het jeugdbeleid.

Wij willen hierbij diegenen die de enquête hebben ingevuld heel hartelijk bedanken!