header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

Lidmaatschap AMHC

Nieuws afbeelding 28-4-2020
Omdat we gemerkt hebben dat het opzeggen of voortzetten van het lidmaatschap vragen oproept, hebben we een aan aantal zaken op een rij gezet erop vertrouwend e.e.a. wat te verduidelijken.
In het kort:
  • Neem bij twijfel of bij andere vragen contact op met je teammanager, lijnhoofd, trainer, coach of vertrouwenspersoon van de club. Deze personen overleggen met bestuurslid junioren of bestuurslid senioren wat te doen. 
  • De KNHB verwacht in september met een volledige competitie te starten. Onduidelijkheid over de coronamaatregelen hoeft dus geen reden te zijn om op te zeggen.
  • Wel kunnen we ons voorstellen dat je graag lid wilt blijven maar dat je door verlies van baan of inkomsten onzekerheid hebt over tijdige betaling van de contributie. De reden hoeven we niet te weten, maar je kunt je melden voor een aangepast contributiebetalingschema. 
  • Vriendenteams: om tot een voor alle leden zo goed mogelijke teamindeling te komen, houden we een inventarisatie wat hun vriendenwensen zijn, zodat wij als club de teams zo goed mogelijk kunnen indelen. Indelingsverzoeken (vriendenwensen)  zullen serieus in behandeling worden genomen en waar mogelijk, worden gehonoreerd.
  • Waarom opzeggen voor 1 mei? In mei stellen we de begroting voor het nieuwe seizoen vast. Contracten met trainers en staf moeten worden vastgesteld en teams worden aangemeld bij de KNHB. Belangrijk voor de club is dus dat zij tijdig weet wie er gaan hockeyen in het nieuwe seizoen. 
  • Zeg je voor 1 mei op omdat je twijfelt hoe de teamindeling voor je zal uitpakken, dan zal er geen rekening met je worden gehouden bij de teamindelingen, je hebt immers opgezegd. Vertrouw op een zorgvuldige indeling door lijnhoofden, trainers en coaches. Mocht je toch opzeggen en je meldt jezelf voor 1 september daarna weer aan, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen. De teams zijn dan echter al wel gevormd, zodat er geen garantie is dat je wordt ingedeeld omdat teams mogelijk al vol zitten. 
Lees de uitgebreide toelichting in de hier bijgevoegde pdf:
Toelichting lidmaatschap en opzeggen.pdf