header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Ghockey

G-Hockey lustrum

Nieuws afbeelding 28-9-2020
Het vorige lustrum lijkt nog maar kort geleden maar niets is minder waar. G-hockey viert het DERDE lustrum. 
Met dit lustrum hebben we zondag 27 september afscheid genomen van Frank Kreutzer. Maar met een inmiddels ingewerkt trainers duo Thijs en Hannah gaan we vol enthousiasme door. Iedere zondagmorgen zijn we te vinden op het veld waar we al jaren met inzet van D1 en H1 trainen. 
Zondag 4 oktober is er "inloop” voor nieuwsgierige sportieve G-ers die hockey willen uitproberen.

G-hockey heeft een plaats gevonden binnen AMHC: Gewoon waar het kan, Speciaal waar nodig!

Vijftien jaar geleden was de start van een nieuwe groep van enthousiaste G- hockeyers die, op initiatief van Jan Manden, onder leiding van Frank Kreutzer en een handvol vrijwilligers aan de slag is gegaan.
Er ontwikkelde zich een hockeyteam dat mee ging doen aan de G-hockey competitie (6-tal). In de loop van de tijd gingen er spelers maar er kwamen ook weer nieuwe spelers bij: het G-hockey bleef bestaan. Het competitie team ontwikkelde zich naar een 8-talteam. Nu is Sem (ook) gaan deelnemen aan het landelijke 11-tal hockey, dat onlangs op AMHC trainde.
Er werd deelgenomen aan onder andere het familie toernooi, het taartentoernooi toernooi en aan de Special Olympics. 

Tijdens de viering van het lustrum werd door D1 en H1 het bedrag van €1200,- overhandigd (toegezegd bij het gala). Ook is de opbrengst van de verkoop gevonden voorwerpen op zaterdag 26 september ons geschonken, een bedrag van € 329,-. Zo kan de G-hockey weer een poosje vooruit met de activiteiten. We hopen een deel te kunnen inzetten voor deelname aan de Special Olympics, als deze in het voorhaar van 2021 wél door kan gaan.
Hartelijke dank Dames 1, Heren 1 en de Verkoop gevonden voorwerpen!