header foto header foto header foto header foto header foto header foto
AMHC Amersfoort
Algemeen

Update Corona maatregelen op AMHC

Nieuws afbeelding 29-9-2020
Met ingang van dinsdag 29 september zijn er weer nieuwe corona-maatregelen van kracht. AMHC volgt daarbij de landelijke richtlijnen, en de aanvullingen van de KNHB.

Samengevat betekent dit:

Clubhuis en horeca gesloten
Vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur is de horeca bij AMHC net als op alle andere sportlocaties en -complexen gesloten. Ook de bovenruimte is gesloten, behalve voor de BSO. Beneden zijn de toiletten open gedurende trainings- en competitietijden.

Geen toeschouwers bij trainingen en wedstrijden
Toeschouwers zijn voorlopig niet toegestaan op sportaccommodaties, dus:
  • Ouders mogen niet naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken.
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg er wel voor dat je het aantal rijouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om naar de wedstrijd te komen!
  • Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie van AMHC voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
  • Personen die tijdens de wedstrijd een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als spelbegeleider bij de Jongste Jeugd of als scheidsrechter(beoordelaar), mogen gedurende het uitoefenen van die functie aanwezig zijn. Hij of zij moet na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
Corona-vrijwilligers
Gedurende trainingstijden zijn er twee ouders of spelers die als Corona-coördinator bij de ingang van het complex toezicht houden op de regels:
  • Ouders, begeleiders en toeschouwers mogen niet op het complex komen
  • Spelers en personen die een functie vervullen verlaten zo snel mogelijk na afloop van een training of wedstrijd het complex
  • Buiten het veld houdt iedereen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
  • Je kunt je ook via de Lisa app aanmelden voor een dienst.

Gedurende oefen- en competitiewedstrijden krijgen teams een coronadienst toegewezen in plaats van een bardienst. Per dienst zijn er twee ouders of spelers die toezicht houden zoals hierboven beschreven.

Laten we met z’n allen de regels zo goed mogelijk naleven zodat we zo snel mogelijk weer mogen genieten langs de lijn van enthousiaste hockeyers en Lacrossers.